AK Parti, 24 Haziran seçimlerine ilişkin ‘Seçim Beyannamesi’ni yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı beyannamede, son günlerde ekonomide yaşanan çalkantılarla ilgili önemli noktalara temas edildi. “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” başlığı altında yer alan bölümde “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak. Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak. Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verildi.

İHRACAT, İSTİHDAM, YATIRIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek büyümenin ekonomi politikalarının lokomotifi olduğunu vurgulayarak “İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını arttırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretim ve ihracatın, ithalata olan bağımlılığını azaltacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden sonra yürürlüğe koyacağız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hâle getireceğiz. KOBİ’lerin verimliliğini artıracak dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz” dedi.

ENERJİ, TARIM, MADENLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjiyi stratejik bir sektör olarak gördüklerini vurgulayarak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst seviyede değerlendirmeyi hedeflediklerini de kaydetti. Doğalgaz kullanmayan il ve büyük ilçenin kalmayacağını bildiren Erdoğan, şunları söyledi: Yerli kömürü elektrik üretiminde en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bor başta olmak üzere ülkemizin sahip olduğu değerli hammaddeleri en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Tarım politikalarımızı, gıda güvenliğimizi temin edecek şekilde geliştireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkarmaktır.

1,5 milyon memura ek gösterge zammı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3.600’e çıkaracaklarını söyledi. Bu düzenleme, söz konusu memurların maaşlarına ve emeklilik aylıklarına zam anlamına geliyor. Düzenlemenin 1,5 milyon kişiyi ilgilendirdiği belirtiliyor. Ek gösterge devlet memurlarının en çok önem verdiği konuların başında yer alıyordu. Aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi…