HESABIM
Üye Ol

Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi

Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi
Haberin Tarihi: 5 Haziran 2018

Emlak sektöründeki alım satım komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirilirken, kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir aylık tutarından fazla olamayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında  Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle taşınmazla ilgili danışmanlık hizmeti veren gerçek veya  tüzel kişilerle esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyetleri, bunlara yetki  belgesi verilmesi, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartlar  belirlendi.

Buna göre, taşınmaz ticaretini, işletmesi adına yetki belgesi alan  tacirler ile esnaf ve sanatkarlar yapabilecek. İşletmeye yetki belgesi  verilebilmesi için yetkilinin, en az lise mezunu, iflas etmemiş, konkordato ilan  etmemiş olması gerekecek. Emlakdanışmanlığı yapmak için mesleki yeterlilik  belgesine sahip olma şartı da getirildi.
Yetki belgesi başvurusu, belge verilmesinde aranan şartların  taşındığını gösteren belgelerle Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden  yapılacak. İşletmenin belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden  itibaren yedi gün içinde ticaret il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde  tespit edilecek.
Emlak ofislerinde olması gereken şartlar da belirlendi. İşletmelerde,  bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv  bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olması şartı aranacak. İşletmede  ayrıca taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette  bulunulamayacak.
İşletmenin verdiği aracılık hizmeti sonucunda alıcı-satıcı ve  kiracı-kiralayan ile işletme arasında sözleşme düzenlenecek. Alım satım  işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan  satış bedelinin KDV hariç yüzde 4’ünden fazla olamayacak.
Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedeli, kira bedelinin KDV hariç bir  aylık tutarından fazla olamayacak.
3 aylık geçiş dönemi
İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma  ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek ve yetki  belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Düzenlemenin bu hükmü için 3  aylık geçiş dönemi öngörüldü.

Bir Yorum Yazın