HESABIM
Üye Ol

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası

Çatısında elektrik üretene vergi istisnası
Haberin Tarihi: 11 Haziran 2018

Konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar “vergiden muaf esnaf” kabul edilecek.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğle, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim  tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar “vergiden muaf  esnaf” kabul edilecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu  tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin esnaf  muaflığından yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan  konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.
Bu tesisilerin azami kurulu gücü, 10 kilovata kadar olacak ve  elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem  de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları, muafiyet kapsamında kabul  edilecek.
Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden  yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece  apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi  yeterli olacak.
Kadın çalışana kreş desteği
Tebliğle, kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi  yardımında gelir vergisi istisnası uygulamasının esasları da düzenlendi.
Buna göre, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde  verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan  menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacak.
İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin iş yerinde  verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar  vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak  suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında olacak.
Dışarıdan kreş hizmeti alan işverenler, her çocuk için asgari  ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini aşmamak üzere bu istisnadan  yararlanabilecek. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde  15’ini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecek.
İlave asgari geçim indirimi düzenlemesi
Tebliğle hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesiyle  istisna uygulaması da düzenlendi. Hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma,  dava açılmaması gibi nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale  sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu  tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler yapılırken, bunlar  çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının  hesabında dikkate alınacak.
Ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek  tutar hesaplanırken, söz konusu ödemeler de dahil edilerek toplam üzerinden  istisna uygulanacak. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine  tabi tutulacak.
Tebliğde, 2 yıldır asgari ücretin yıl başında belirlenen net tutarın  altına düşmemesi için geçici olarak uygulanan ilave asgari geçim indirimi  uygulamasının kalıcı olmasına ilişkin hüküm de yer aldı. Düzenlemeyle net asgari  ücret bin 603 liranın altına düşmeyecek.

Bir Yorum Yazın